PIVAC GRADNJA

VAŽNO

Legal Head

Što se podrazumjeva pod legalnom zgradom ?

Pod legalnom zgradom podrazumijeva se zgrada koja je građena temeljem odgovarajuće dozvole za građenje i uporabu. Akti za gradnju i uporabu građevina na području naše države zadnjih 60-ak godina mogu imati različite nazive za istu svrhu:


Utječe li Rješenje o izvedenom stanju na vlasništvo ?

Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i na zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.


Je li moja zgrada legalna ?

Ako je vaša zgrada upisana u katastar i gruntovnicu (i bez zabilježbi da je "zgrada upisana bez građevinske i/ili uporabne dozvole”) to NE znači da je ona legalna.

Jedini dokaz da je zgrada legalna su akti temeljem kojih je odobreno građenje i uporaba te zgrade (npr. građevinska i uporabna dozvola i s njima izjedačeni akti - vidi prije navedeno "Akti za gradnju i uporabu").

Ukoliko i pored "čistog" upisa (bez zabilježbe) nemate neki od prethodno navedenih akata istu zgradu je potrebno legalizirati. Zaključak: Isključivi dokaz legalnosti nekog objekta je odgovarajući akt za građenje, uporabu ili ozakonjenje, uz uvjet da se izvedeno stanje poklapa s tim aktima.

Za objekt koji je sagrađen prije 15.02.1968. dokumet koji zamjenjuje sve prethodno navedene akte je "Uvjerenje da je zgrada izgrađena (evidentirana) prije 15.02.1968.", a ukoliko se isti dograđivao, nadograđivao ili rekonstruirao nakon tog datuma mora imati akte kojim se odobrava gradnja i uporaba tih izmjena.


Što dobivam legalizacijom ?