PIVAC GRADNJA

LEGALIZACIJE

Legal Head

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada provodi se temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12). Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se izgrađena nova zgrada, odnosno dograđeni, rekonstruirani ili prenamjenjeni dio postojeće zgrade, bez akta kojim je odobreno građenje i uporaba, odnosno protivno tim aktima. Također, ta zgrada mora biti izgrađena do 21.06.2011. i mora biti vidljiva na digitalnoj ortofoto karti DOF5/2011.

Da biste legalizirali svoju bespravno izgrađenu, dograđenu, rekonstruiranu ili prenamjenjenu zgradu potrebno je ishoditi Rješenje o izvedenom stanju.

Nudimo uslugu savjetovanja i izrade projektne dokumentacije u svrhu izdavanja Rješnja o izvedenom stanju.

U nastavku možete naći i ostale potrebne informacije.