POTREBNA DOKUMENTACIJA

Legal Head

Uz zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu potrebno je priložiti dokumentaciju koja nije ista za sve zgrade, a što ovisi o veličini iste. Zgrade su prema bruto kvadraturi podijeljene u četiri kategorije:

1. ZAHTJEVNA ZGRADA

je nezakonito izgrađena zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2, zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1.000 m2 i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu.

Legal Head

Za zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu, uz dokumente prethodno navedene, potrebno je priložiti i izjavu ovlaštenog arhitekta, te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema odgovarajućim propisima.

2. MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

je nezakonito izgrađena zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2 a manja od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina veća od 400 m2 a manja od 1.000 m2.

Legal Head

3. JEDNOSTAVNA ZGRADA

je nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2.

Legal Head

4. POMOĆNA ZGRADA

je nezakonito izgrađena zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2.